Fundamentets
projekter

Vi støtter projekter
der støtter mænd

Lev Uden Vold

Navn: Lev Uden Vold
Årstal: 2017-2020

 

Hotline og vidensarbejde om vold

Fundamentet/Mandecentret er medstifter af Lev Uden Vold sammen med Mødrehjælpen, LOKK, Danner og Dialog Mod Vold. Opgaven, som løses for hhv. Ligestillings- og Socialministeriet går ud på at varetage en række nøgle-indsatser, herunder den nationale hotline for vold i nære relationer samt etablere og drifte nationalt vidensarbejde om vold og indsatser for udsatte, udøvere, kvinder og mænd.

Liv Trods Mandekrise

Navn: Liv Trods Mandekrise
Årstal: 2015-2018

Rådgivningstilbud til mænd i akut krise

Projektet indebærer udbredelse af rådgivningstilbud til mænd i akut krise som følge af parbrud med åbning af 3 afdelinge; Mandecentret Esbjerg, Mandecentret Fyn og Mandecentret Aalborg. Desuden arbejdes med dokumentations- og virkningsundersøgelse og med indsatser til at nå mænd, som går fra en normalt ikke socialt truet livssituation til et liv som funktionelt hjemløs.

KONTAKT OS FOR MERE

Tel. 7011 6263
kontakt@mandecentret.dk

 
LÆS MERE

www.mandecentret.dk

Mænd udsat for vold i nære relationer

Navn: Mænd udsat for vold i nære relationer
Årstal: 2016-2018

Botilbud til mænd udsat for vold

Projektets formål er at etablere et botilbud til mænd udsat for vold i nære relationer, herunder opnå kontakt med målgruppen og formidle omkring problematikken til målgruppen og relevante aktører mv. I projektperioden har 60 mænd været indskrevet på botilbud og der har været afholdt 5 aktørseminarer fordelt på 4 regioner. Ligestillingsministeren deltog i afslutningen af projektet den 27. februar 2019 på Nationalmuseet og udtrykte stor anerkendelse af projektets opnåede resultater.

KONTAKT OS FOR MERE

Tel. 7011 6263
kontakt@mandecentret.dk

 
LÆS MERE

www.mandecentret.dk

FUNDAMENTET DRIVER
MANDECENTRET.
FIND ET TÆT PÅ DIG:

Aalborg
Aarhus
Esbjerg
Fyn
København
Randers
Slagelse

KONTAKT MANDECENTRET OG FUNDAMENTET PÅ

Tlf. 7011 6263

Copyright © All rights reserved

FUNDAMENTET DRIVER
MANDECENTRET.
FIND ET TÆT PÅ DIG:

Aalborg
Aarhus
Esbjerg
Fyn
København
Randers
Slagelse

KONTAKT FUNDAMENTET PÅ

Tel. 32 54 60 06

KONTAKT MANDECENTRET PÅ

Tel. 70 11 62 63

Copyright © All rights reserved