Formål

At yde sociale indsatser, som forøger
livskvaliteten for udsatte mennesker
Formålet er frihed

Vi ønsker, at frisætte mennesker fra nød og pres, så de kan leve et liv i pagt med egne værdier og deres egen indre stemme. 

Fundamentet bygger på et kristent menneskesyn. Det giver sig til udtryk i, at vi tror på, at ethvert menneske er værdifuldt og skal mødes med værdighed og respekt. Og at alle har krav på de samme livsvilkår og muligheder.

Fundamentet udvikler og drifter vedvarende indsatser under navnet Mandecentret og varetager desuden projekter med udviklingsformål. Vi definerer klare mål og visioner for det enkelte område og dokumenterer metode såvel som resultater. På den måde sikrer vi, at investerede midler, herunder offentlige bevillinger, forvaltes forsvarligt.

FUNDAMENTET DRIVER
MANDECENTRET.
FIND ET TÆT PÅ DIG:

Aalborg
Aarhus
Esbjerg
Fyn
København

KONTAKT FUNDAMENTET PÅ

Tel. 32 54 60 06

KONTAKT MANDECENTRET PÅ

Tel. 70 11 62 63

Copyright © All rights reserved

FUNDAMENTET DRIVER
MANDECENTRET.
FIND ET TÆT PÅ DIG:

Aalborg
Aarhus
Esbjerg
Fyn
København

KONTAKT FUNDAMENTET PÅ

Tel. 32 54 60 06

KONTAKT MANDECENTRET PÅ

Tel. 70 11 62 63

Copyright © All rights reserved