KONTAKT MANDECENTRET OG FUNDAMENTET PÅ

Fundamentets
historie

FRA LOKALT VÆRESTED
TIL LANDSDÆKKENDE BOTILBUD
§110

Frem til 2015, hvor Mandecentret lykkedes med at etablere et såkaldt §110 godkendt botilbud, var økonomien afhængig af jævnlige ekstra-bevillinger og Fundamentet blev flere gange stærkt økonomisk trængt og måtte bl.a. midlertidigt lukke flere af Mandecentrets satellitter.

I 2016 blev Værestedet Fundamentet overdraget til Kirkens Korshær, som driver dette videre som et solidt værested til gadens folk og udsatte i København. Mandecentret fortsatte sin organiske vækst og opnåede i 2015 en målrettet støtte fra Socialministeriet til åbninger af botilbud i Aalborg, Odense og Esbjerg samt til at udbygge kontakten til de mænd, som har størst risiko for social deroute ved skilsmisse.

Fundamentet blev i 2016 valgt af Ligestillingsministeriet til at udvikle et landsdækkende krisetilbud til mænd udsat for vold i nære relationer.

Gennem alle årene har frivilligt arbejde på højt fagligt niveau udgjort en vigtig del af arbejdet.

Thorkil Vestergaard-Hansen

Fundamentet blev stiftet i 1998 af Thorkil Vestergaard-Hansen, som selv havde prøvet turen nedad i livet, men havde fundet en personlig kristen tro og modtaget hjælp fra mange medmennesker undervejs. Formålet med Fundamentet var at hjælpe mennesker i nød.

Værestedet Fundamentet i Holmbladsgade åbnede i 1998. Dér blev det tydeligt, at mændenes sociale nedtur tit havde en skilsmisse som udløsende faktor – og at der ikke fandtes en forebyggende hjælp mod deroute. Bestyrelsen arbejdede sammen med Thorkil om grundigt at forberede sådan et tilbud igennem flere år.

Med støtte fra satspuljen åbnede Fundamentet så Mandecentret på Christianshavn i september 2006. Først tilbød man rådgivning for alle, som var i nød ved en skilsmisse og fra 2007 åbnede et botilbud til mænd, som ifm parbruddet havde måttet forlade deres hjem.

I 2008 startede Mandecentret Aarhus og desuden satellitter i Odense, Esbjerg og Aalborg.

FUNDAMENTET DRIVER
MANDECENTRET.
FIND ET TÆT PÅ DIG:

Aalborg
Aarhus
Esbjerg
Fyn
København
Randers
Slagelse

KONTAKT MANDECENTRET OG FUNDAMENTET PÅ

Tlf. 7011 6263

Copyright © All rights reserved

FUNDAMENTET DRIVER
MANDECENTRET.
FIND ET TÆT PÅ DIG:

Aalborg
Aarhus
Esbjerg
Fyn
København
Randers
Slagelse

KONTAKT MANDECENTRET OG FUNDAMENTET PÅ

Tel. 7011 6263

Copyright © All rights reserved